Compliancecheck

#

Title
Lees meer

Compliance Check

Facts & figures over chroom-6, asbest, binnenmilieu, water en gezonde werkomstandigheden

Compliance Check #31

Chroom-6 veilig laten verwijderen

Compliance Check #30

Veilig werken bij een chroom-6-verdenking

Compliance Check #29

Hoe bepaal je de aanwezigheid van chroom-6 in verf of primer?

Compliance Check #28

Consumentenproducten met chroom-6

Compliance Check #27

Blootstelling aan chroom-6 brengt drie types gezondheidsrisico’s met zich mee

Compliance Check #26

Win het boekje Legionella (voor dummies) in onze legionellaquiz!

Compliance Check #25

Win het boekje Veilig omgaan met asbest (voor dummies) in onze asbestquiz!

Compliance Check #24

Grenswaarde asbest Bouwbesluit per 1 januari 2018 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per m³

Compliance Check #23

Tussen nu en 2050 krijgen nog 14.300 tot 22.400 mensen mesothelioom of asbestlongkanker

Compliance Check #22

Afgelopen twee jaar werden 480 bedrijven berispt om gebrekkige legionellapreventie

Compliance Check #21

Sinds 1 juli 2017: nieuwe bepalingen maatregelen werken met gevaarlijke stoffen

Compliance Check #20

Een goed binnenmilieu verbetert de arbeidsproductiviteit met 15 tot 20%

Compliance Check #19

Checklist brandveiligheid

Compliance Check #18

50% van de bedrijven failliet na brand

Compliance Check #17

Drinkwaterbesluit verplicht controles en metingen

Compliance Check #16

Verplichte controles drinkwater prioritaire instellingen

Compliance Check #15

Jaarlijks 350 gevallen van legionellabesmetting

Compliance Check #14

Opvolger Plan van aanpak Asbestbrand

Compliance Check #13

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treedt in 2019 in werking

Compliance Check #12

Belang van deskresearch bij asbestinventarisatie

Compliance Check #11

Geregistreerd persoonscertificaat nodig om met asbest te werken

Compliance Check #10

Er zijn meer dan 3.500 asbesthoudende materialen

Compliance Check #09

Stappenplan bij een asbestcalamiteit

Compliance Check #08

Minder dan 1 op de 5 Nederlanders denkt asbest te kunnen herkennen

Compliance Check #07

Tot 2019 gelden er aantrekkelijke subsidieregelingen voor de verwijdering van asbestdaken, want vanaf 2024 geldt een officieel verbod

Compliance Check #06

Naar schatting bevat 70% van de gebouwen in Nederland asbest: in totaal ca. 130 miljoen m2.

Compliance Check #05

De (wettelijke) procedures wanneer asbest ontdekt wordt

Compliance Check #04

De verschillende onderzoekstechnieken conform NEN

Compliance Check #03

De risicoklasse-indeling voor asbest is per 1-1-2017 herzien

Compliance Check #02

De grenswaarden voor asbest zijn per 1-1-2017 ingrijpend aangepast

Compliance Check #01

Jaarlijks sterven 1.000 mensen door asbest