Compliancecheck

#18

50% van de bedrijven failliet na brand
Lees meer
50% van de Bedrijven Failliet na Brand - Compliance Check

50% van de bedrijven failliet na brand

Als particulier is een brand een verschrikkelijke gebeurtenis. Maar ook als ondernemer zijn de gevolgen vaak niet te overzien.

Maar liefst 50% van de bedrijven die te maken krijgen met een grote brand gaat binnen twee jaar failliet. Ook al is de schade volledig uitgekeerd! Dat blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

Ondernemers ervaren fraude, aansprakelijk gesteld worden en cybercriminaliteit als hun grootste bedrijfsrisico. Ze proberen deze gevaren in te dammen met een mix van preventieve maatregelen en verzekeringen. Zoveel aandacht als ondernemers hieraan besteden, zo weinig houden ze rekening met de gevolgen van een brand: die worden zwaar onderschat. Vanzelfsprekend wordt brand- en waterschade wel verzekerd, maar de ondernemer vergeet dat tijdens de wederopbouw de klanten en de concurrentie niet stil blijven zitten.

Alles regelen zodat men snel weer ‘up en running’ is kan een werkende strategie zijn, maar preventie blijft de beste optie. Het is daarom van levensbelang dat brand en daarmee brandslachtoffers en andere gevolgen door middel van preventie zo beperkt mogelijk gehouden worden. En wie is er nou eigenlijk aansprakelijk voor de brandveiligheid van een gebouw: de eigenaar of de gebruiker?

Brandpreventie is binnen bedrijven vaak niet op orde. Niet binnen de wet- en regelgeving, maar ook niet wat betreft feitelijke veiligheid en voorlichting. Een brand kan bijvoorbeeld niet verder woekeren wanneer de brandscheidingen intact zijn: dan blijft de schade beperkt. Maar het kleinste kiertje kan al funest zijn. Er is nog veel onwetendheid bij gebruikers en eigenaren van gebouwen.

Meer informatie

Neem geen onnodig risico met de veiligheid en de continuïteit van uw onderneming. Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van brandveiligheid? Neem contact op met
Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.