Compliancecheck

#13

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treedt in 2019 in werking
Lees meer
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) Treedt in 2019 in Werking

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) treedt in 2019 in werking

Het kabinet wil het omgevingsrecht bundelen en vereenvoudigen. Hiervoor is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren.

Het doel van de herziening is om tot één consistente, bruikbare set aan regels, procedures en normen te komen. Dit nieuwe stelsel moet ruimte geven voor ontwikkeling en waarborgen bieden voor kwaliteit. Het Besluit bouwwerken leefomgeving maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht, dat bestaat uit de Omgevingswet en de vier daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene rijksregels voor activiteiten als het in stand houden, bouwen en slopen van bouwwerken. Deze regels zijn in de praktijk met name van belang voor burgers en bedrijven. De Bbl bevat technische bouweisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

De Bbl-regels gelden voor iedereen die de volgende activiteiten uitvoert:

  • Het bouwen en verbouwen van bouwwerken
  • Het slopen van bouwwerken
  • Het brandveilig gebruik van bouwwerken

Tot het slopen behoort het verwijderen van asbest uit bouwwerken en mobiel puinbreken.

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (waar het asbestverwijdering uit bouwwerken betreft), komt bij de invoering ook onder Bbl te vallen.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-776482

Meer informatie

Weten wat de Bbl voor u betekent? Neem contact op met Kiwa Compliance en zorg dat u op de hoogte bent van de situatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze expert Hilko Booij hilko.booij@kiwacompliance.nl.