Compliancecheck

#19

Checklist brandveiligheid
Lees meer
Checklist Brandveiligheid - Compliance Check

Checklist brandveiligheid

Ondernemers (zowel pandeigenaren als huurders) kunnen een aantal maatregelen nemen om brand te voorkomen, maar ook om de eventuele schade te beperken. Om te beginnen is het belangrijk om een goed brandveiligheidsbeleid te hebben. Ook al hebben de deuren de mooiste sloten, als ze niet gebruikt worden zijn alle maatregelen voor niets. De volgende tips zijn van belang:

 1. Zorg dat brandveiligheid een standaard onderdeel is van de bedrijfsprocessen. Zo worden risico’s sneller geïdentificeerd, geanalyseerd en voorkomen.
 2. Maak vaste draaiboeken, procedures en checklists, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht.
 3. Maak binnen de organisatie iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van uw brandveiligheidsbeleid.
 4. Zorg er ook voor dat medewerkers oefenen met de blusmiddelen en de veiligheidsprocedures, zodat ze als het erop aankomt weten wat ze moeten doen.

Kiwa Compliance helpt u met de inventarisatie, opleiding, verbetering en uitvoering van het brandveiligheidsbeleid. Onderstaande checklist is wat op hoofdlijnen nauwkeurig geïnventariseerd wordt. Voor de volledige checklist neemt u contact op met Kiwa Compliance op (088)998 3700 of mail naar compliance@kiwa.nl.

 1. Zijn er gebruiks- en omgevingsvergunningen nodig voor het besluit Omgevingsrecht?
 2. Is er een brandmeldings-/ontruimingsinstallatie en wat zijn de eisen vanuit de brandmeldcentrale en NEN 2654-1?
 3. Voldoet de elektrische installatie aan NEN 1010/NEN 3140 en wordt deze onderhouden door een erkende installateur?
 4. Worden de werktuigbouwkundige installaties goed onderhouden?
 5. Zijn er bouwkundige brandcompartimenten? Voldoen deze aan de WBDBO-eis 30|60 minuten? Zijn er doorvoeringen in de compartimenten aanwezig?
 6. Welke blusmiddelen zijn er aanwezig en toegankelijk? Staan deze ook juist aangegeven op de ontruimingsplattegronden?
 7. Is het duidelijk wat de vluchtwegen zijn en voldoen deze aan alle veiligheidsaspecten?
 8. Is er een bedrijfsnoodplan of BHV-plan aanwezig?
 9. Is er een goedgekeurd ontruimingsplan aanwezig conform NTA 8112 en is iedereen hiervan op de hoogte?

Bovengenoemde checks zijn maar greep uit de onderdelen die wij voor u in kaart brengen.

Meer informatie

Als u precies wilt weten welke risico’s u loopt en wat u ertegen kunt doen, neem dan contact op met Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.