Compliancecheck

#05

De (wettelijke) procedures wanneer asbest ontdekt wordt
Lees meer
Wettelijke Procedures wanneer Asbest Ontdekt wordt - Compliance Check

De (wettelijke) procedures wanneer asbest ontdekt wordt

Er is in Nederland geen verwijderingsplicht van asbesthoudende materialen. Tenzij de grenswaarden (zie Compliance Check #2) worden overschreden en de mogelijkheid bestaat dat asbestvezels vrijkomen en dus een gevaar vormen. Dat er geen algemene verwijderingsplicht geldt is ook logisch, omdat asbest vaak in constructies verborgen zit en niet voor gevaar zorgt. Pas bij onderhoud, renovatie of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen die een risico vormen.

Er is een verschil tussen de verplichtingen die een pandeigenaar dan wel huurder heeft. Als het een private omgeving betreft gelden er alleen verplichtingen wanneer er onderhoud gepleegd wordt, er asbest verwijderd wordt, verbouwd of gesloopt wordt. Een werkgever heeft zich te houden aan de zorgplicht en is daarmee verplicht om op de hoogte te zijn van waar het asbest zich bevindt om verspreiding en blootstelling te voorkomen.

Bij onderhoud, verbouwen, renoveren, asbest verwijderen of slopen is voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie verplicht. Deze moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf zoals Kiwa Compliance.

Wanneer het asbest verwijderd wordt is het verplicht om voor de risicoklassen 2 en 2a een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Voor risicoklasse 1 geldt deze verplichting niet, maar het is raadzaam altijd een professioneel en gecertificeerd bedrijf in de arm te nemen. Zo wordt onnodig risico (verspreiding van asbest, bedreiging van veiligheid van mens en milieu maar ook imagoschade) voorkomen.

Bij aankoop of verkoop van een object geldt dat in de koopovereenkomst altijd een passage opgenomen wordt als er vermoed wordt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Hierbij heeft de verkopende partij een informatieplicht en de kopende partij een inwinningsplicht.

Tip: laat bij vermoeden van asbest altijd een gecertificeerd onderzoeksbureau een inventarisatie uitvoeren. Dit kan grote invloed hebben op de aankoop-/verkoopprijs en juridisch getouwtrek achteraf voorkomen.

Meer informatie

Neem contact op met
Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.