Compliancecheck

#20

Een goed binnenmilieu verbetert de arbeidsproductiviteit met 15 tot 20%
Lees meer
kiwa expert in onderzoek binnenmilieu

Een goed binnenmilieu verbetert de arbeidsproductiviteit met 15 tot 20%

De laatste jaren is er weer veel aandacht voor het binnenmilieu in gebouwen. Er zijn zelfs diverse gebouwcertificeringen ontwikkeld zoals WELL Building Standard (WELL) & Breaam, waarin het binnenmilieu als certificatie-eis is opgenomen. Niet vreemd, want uit recent onderzoek blijkt in een bedrijfspand waar het binnenmilieu wordt geoptimaliseerd de arbeidsproductiviteit met maar liefst 15 tot 20 % kan stijgen.

Daarmee is het binnenmilieu een belangrijk onderdeel van het gebouwbeheer geworden. De kwaliteit van het binnenmilieu is een kwestie van de juiste balans tussen onderstaande parameters:

  • Micro-organismen (omgevingslucht, oppervlakken en luchtbehandelingsysteem);
  • Thermisch comfort;
  • Kooldioxide (CO2)-gehalte;
  • Fijnstof;
  • Vluchtige organische componenten.

Kiwa Compliance kan u helpen die juiste balans te vinden. Wij ondersteunen u met microbiologisch luchtonderzoek, het nemen van microbiologische contactmonsters, fysisch luchtonderzoek (temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-gehalte) en fijnstofmetingen. Ook kunnen we thermisch comfortmetingen (middels een klimaatboom), geluidsmetingen en lichtmetingen voor u uitvoeren.

 

Meer informatie

Wilt u weten hoe het is gesteld met het binnenmilieu in uw organisatie? Neem contact op met Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.