Compliancecheck

#11

Geregistreerd persoonscertificaat nodig om met asbest te werken
Lees meer
Geregistreerd Persoonscertificaat Nodig om met Asbest te Werken

Geregistreerd persoonscertificaat nodig om met asbest te werken

Iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking komt, is verplicht om op de hoogte te zijn van de risico’s en maatregelen om blootstelling aan de vezels te voorkomen. Werken in de asbestsector kan alleen met een van deze geldig geregistreerd persoonscertificaten:

Deskundig Asbestverwijderaar 1

De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen.

De DAV1 heeft voldoende kennis en vaardigheden om op een veilige manier – onder toezicht van een mentor – mee te werken aan een asbestsanering. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-520 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden.

Deskundig Asbestverwijderaar 2

De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV1 cursus hebben gevolgd, of een hercertificering nodig hebben van het (oude) DAV-certificaat.

De cursist beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig, maar onder toezicht van een DTA, asbestsaneringen uit te voeren. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-520 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Asbestdeskundige

De doelgroep bestaat primair uit personen die werkzaam zijn als overheidshandhaver en auditor inzake de asbestwet- en regelgeving en certificeringen vanuit:

  • Inspectie SZW, gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, in bijzonder Bouw- en Woningtoezicht
  • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, inzake de Wet Milieubeheer, Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Wet Bodembescherming
  • Certificerende instellingen

Na het behalen van het certificaat voldoet de cursist aan de eisen zoals vermeld in de SC-570.

Deskundig Inventariseerder Asbest (+herhaling na 3 jaar)

Medewerkers van SC-540 gecertificeerde inventarisatiebureaus, adviesbureaus, laboratoria e.d. die asbestinventarisaties uitvoeren in gebouwen en objecten.

  • Na het behalen van het DIA-certificaat conform de SC-560 mag de cursist zelfstandig asbestonderzoeken uitvoeren. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Kijk voor alle voorwaarden, toelatingseisen en certificaten op bmeopleidingen.nl

Meer informatie

Meer informatie over geldige certificaten in de asbestsector? Neem contact op met BME Opleidingen via backoffice@bmeopleidingen.nl of +31 347323040.