Compliancecheck

#24

Grenswaarde asbest Bouwbesluit per 1 januari 2018 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per m³
Lees meer
Grenswaarde asbest Bouwbesluit per 1 januari 2018 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per m³ - Compliance Check

Grenswaarde asbest Bouwbesluit per 1 januari 2018 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per m³

In navolging van het Arbobesluit is per 1 januari 2018 ook in het Bouwbesluit de toegestane grenswaarde van asbest in een binnenruimte verlaagd van 100.000 vezelequivalenten naar 2.000 vezels per m³. Dat staat in het gewijzigde Bouwbesluit 2012, gepubliceerd op 13 december 2017 in het Staatsblad.

Om aan te sluiten bij de wijziging van de grenswaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 2016, nr. 340) is in het Bouwbesluit Artikel 7.19, eerste lid, over de concentratie asbestvezels in een binnenruimte aangepast. Op grond hiervan mag per 1 januari 2018 de concentratie van asbestvezels in de lucht, in voor mensen toegankelijke ruimten van een bestaand bouwwerk, niet groter zijn dan 2.000 vezels/m³.

Meer informatie?

Neem contact op met
Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.