Compliancecheck

#15

Jaarlijks 350 gevallen van legionellabesmetting
Lees meer
Jaarlijks 350 Gevallen van Legionellabesmetting - Compliance Check

Jaarlijks 350 gevallen van legionellabesmetting

Legionella is een bacterie die een acute infectie aan de luchtwegen kan veroorzaken.

Het merendeel van de mensen wordt na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Soms krijgt men milde, griepachtige klachten: ook wel ‘pontiac fever’ genoemd. De klachten bij de milde variant gaan na enkele dagen vanzelf weer over. In een aantal situaties veroorzaakt de legionellabacterie echter een ernstige longontsteking: legionellose, ook wel bekend als de veteranenziekte.

Jaarlijks worden ca. 350 meldingen gedaan van legionellose. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger door de beperkingen in de diagnostiek.

Mensen kunnen ernstig ziek worden van een longontsteking door legionella. Meestal is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Na ziekte kan het lang duren voordat iemand zich weer helemaal goed voelt. Daarbij is ook de kans op restverschijnselen aanwezig. In Nederland overlijdt circa 2 tot 10% van de patiënten met legionellose. Vooral bij mensen op hoge leeftijd is de kans op overlijden groter.

De legionellabacterie komt van nature voor in grond- en drinkwater. Legionella is een watereigen bacterie waardoor deze in een lage concentratie meestal in het water aanwezig is. Je kunt ziek worden wanneer de bacterie in je longen terecht komt. Het drinken van water met legionella brengt geen risico met zich mee. Besmetting vindt plaats door de verneveling van water en wanneer de bacterie terechtkomt in de longen.

In stilstaand water tussen de 25 en 45 graden Celsius kan de legionellabacterie explosief snel groeien. Wordt er gesproeid met water, dan kan iemand heel kleine druppeltjes water, aerosolen genoemd, inademen. Op deze wijze vindt besmetting plaats. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens het douchen, het sproeien met een tuinslang maar ook bij whirlpools waar veel kleine waterdruppeltjes ingeademd kunnen worden.

Legionellabesmetting voorkomen

Boilers of combiketels die hoger zijn afgesteld dan 60 graden Celsius voorkomen de kans op groei van de legionellabacterie. Zorg er ook voor dat de gehele drinkwaterinstallatie en de aangesloten tappunten wekelijks doorstroomd worden.

De drinkwaterinstallatie dient zodanig ontworpen te zijn dat er geen opwarming van het koude water kan plaatsvinden tot boven de 25 graden Celsius. Na een aanpassing aan de drinkwaterinstallatie mogen er absoluut geen dode leidingdelen achterblijven. Hier blijft het water namelijk stil staan, wat de kans op ontwikkeling van bacteriën, waaronder legionella, kan vergroten.

De wet- en regelgeving op het gebied van legionella-preventie is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en is bepalend voor drinkwaterbedrijven, eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties en prioritaire instellingen. Lees hier meer over in Compliance Check #16.

Meer informatie

Voorkom het risico op een legionellabesmetting en neem contact met ons op via advies@kiwacompliance.nl.