Compliancecheck

#01

Jaarlijks sterven 1.000 mensen door asbest
Lees meer
Jaarlijks Sterven 1.000 Mensen door Asbest - Compliance Check

Jaarlijks sterven 1.000 mensen door asbest

Elk jaar overlijden ongeveer 1.000 mensen aan de gevolgen van asbest. Want we weten nú hoe gevaarlijk asbest is, maar in het verleden werd asbest veel gebruikt. Asbest is namelijk onbrandbaar, slijtvast en heel goedkoop. De naaldachtige, microscopisch kleine vezels van asbest zijn gevaarlijk: bij het inademen ervan kunnen de vezels diep in de longen doordringen en dodelijke ziektes veroorzaken, zoals longkanker, mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen). Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen en ook een direct gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

In Nederland is het gebruiken, verkopen, importeren of bewerken van asbest en asbesthoudende producten al bijna 25 jaar verboden, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het veilig verwijderen van asbest in onze gebouwen zal nog jaren in beslag nemen. In geïmporteerde nieuwe producten zit soms ook nog asbest. Want in bijvoorbeeld Rusland, China en India wordt asbest helaas nog dagelijks gedolven en gebruikt.

Er zijn zo’n 3.500 producten bekend die asbest bevatten, zie Compliance Check #10. Deze producten werden ooit toegepast op plaatsen waar de eigenschappen van asbest optimaal konden worden benut, bijvoorbeeld als afdichtingen in de industrie, in remvoeringen en koppelingen en in brandwerende producten. Het overgrote deel van het asbest werd verwerkt in cementproducten (o.a. daken, golfplaten en waterleidingbuizen). In woningen en andere gebouwen die voor 1980 gebouwd zijn is asbest vrijwel altijd op een of andere manier aanwezig in bouwmaterialen, dakbeschot, verwarmingsketels, vloerbedekking (zeil) of rioolleidingen.

Let op: alleen met een laboratoriumanalyse van materiaal-, stof- of luchtmonsters is met zekerheid vast te stellen of een materiaal of product asbest bevat. Alleen een professioneel asbestinventarisatiebedrijf kan materialen met asbest in woningen en gebouwen herkennen.

Meer info

Wilt u weten of er asbest aanwezig is? Laat dan een asbestinventarisatie doen. Neem voor meer informatie hierover contact op met advies@kiwacompliance.nl.