Compliancecheck

#06

Naar schatting bevat 70% van de gebouwen in Nederland asbest: in totaal ca. 130 miljoen m2.
Lees meer
70% van de Gebouwen in Nederland bevat Asbest - Compliance Check

Naar schatting bevat 70% van de gebouwen in Nederland asbest: in totaal ca. 130 miljoen m2.

In woningen, boerderijen, leidingen, bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen is veel asbesthoudend materiaal verwerkt. Waar die 7,7 miljoen ton asbesthoudend materiaal die in Nederland is verwerkt terecht is gekomen, en in welke vorm, is onbekend. Wel kunnen enkele conclusies getrokken worden over waar de kans op het aantreffen van asbest het grootst is.

Asbest is gebruikt in ca. 3.500 toepassingen, zie Compliance Check #10.

In de woningbouw is het meeste asbesthoudende materiaal toegepast in de periode 1955-1975, en dan met name in grote wooncomplexen, waar op seriële wijze veel gelijksoortige woningen werden gebouwd. Dat betekent niet dat buiten die periode of in kleinschalige bouwprojecten geen asbest werd toegepast.

Op vrijwel alle schuren en stallen die tussen 1965 en 1993 werden gebouwd of verbouwd, werd een golfplaten dak van asbestcement aangebracht. Ook voor stalscheidingen en andere toepassingen op boerderijen is veel asbest gebruikt.

Asbest is veel gebruikt voor thermische isolatie van machines, leidingen en ruimtes. Thermische isolatie met asbestschalen, pakkingen en koord, al sinds 1900 een veel gebruikte toepassing van asbest, werd ook verboden. Bij bepaalde bedrijfstakken, zoals gasfabrieken, scheepsbouw, ijzergieterijen, spoorwegbedrijven en de chemie, is vanwege het productieproces de kans op asbest groter dan bij andere bedrijven.

Asbestcementproducten zijn als ‘bouwasbest’ algemeen toegepast in bedrijfshallen, loodsen en stallingruimtes. Ook hier begon de ‘toptijd’ rond 1955 en liep het gebruik door tot 1990. Vanwege de nadruk op de brandveiligheid is in openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen veel asbest verwerkt.

Voor het verwijderen van asbestdaken gelden nog aantrekkelijke subsidies. Kijk hiervoor bij Compliance Check #7.

Meer informatie

Bevat uw vastgoed asbest? Laat een asbestinventarisatie doen en zorg dat u op de hoogte bent van de situatie. Neem contact op met Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.