Compliancecheck

#14

Opvolger Plan van aanpak Asbestbrand
Lees meer
Opvolger Plan van aanpak Asbestbrand - Compliance Check

Opvolger Plan van aanpak Asbestbrand

Het Plan van aanpak Asbestbrand is vervallen. Deze publicatie wordt vervangen door de Handreiking aanpak asbestincidenten.

De handreiking is de opvolger van het Plan van aanpak Asbestbrand 2006. Ontwikkelingen bij de betrokken overheidsorganisaties, inclusief de wijze waarop zij samenwerken, en ervaringen en kennis over het omgaan met asbestincidenten, hebben geleid tot de ontwikkeling van deze handreiking. De nieuwe handreiking is van toepassing op álle incidenten waarbij asbest vrijkomt, en niet alleen op branden.

De door de Raad van Directeuren Veiligheidsregio vastgestelde Handreiking aanpak asbestincidenten is een dynamisch document en heeft uitdrukkelijk de status van een werkversie. In januari 2018 (een jaar na uitgave) wordt de uitgave geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het IFV beheert de handreiking en zorgt voor deze evaluatie. De handreiking kan worden gedownload via deze link:

http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161212-IFV-Handreiking-Aanpak-asbestincidenten.pdf

 

Meer informatie

Neem contact met ons op via advies@kiwacompliance.nl.