Compliancecheck

#21

Sinds 1 juli 2017: nieuwe bepalingen maatregelen werken met gevaarlijke stoffen
Lees meer
kiwa expert in onderzoek gevaarlijke stoffen

Sinds 1 juli 2017: nieuwe bepalingen maatregelen werken met gevaarlijke stoffen

Sinds 1 juli 2017 gelden in de Arbowet nieuwe bepalingen voor de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen.

Veel bedrijven werken met stoffen (chemicaliën of bouwmaterialen) die elk een bepaald gevaar met zich meebrengen. Als ondernemer dient u beleid te ontwikkelen hoe om te gaan met deze zogeheten gevaarlijke stoffen. Dit beleid is uw richtlijn voor toekomstige acties.

Om beleid te ontwikkelen moet u wel weten welke gevaarlijke stoffen in uw bedrijf aanwezig zijn en welke gevaren deze met zich meebrengen. Hiervoor biedt Kiwa Compliance onder andere een specifieke Risicoinventarisatie & Evaluatie op het gebied van gevaarlijke stoffen en diverse mogelijkheden voor blootstellingsonderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Kiwa Compliance op het gebied van gevaarlijke stoffen? Neem contact met ons op via advies@kiwacompliance.nl.