Compliancecheck

#07

Tot 2019 gelden er aantrekkelijke subsidieregelingen voor de verwijdering van asbestdaken, want vanaf 2024 geldt een officieel verbod
Lees meer
Aantrekkelijke Subsidieregelingen voor de Verwijdering van Asbestdaken

Tot 2019 gelden er aantrekkelijke subsidieregelingen voor de verwijdering van asbestdaken, want vanaf 2024 geldt een officieel verbod

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is bedoeld voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Asbestdaken zorgen er mede voor dat asbestvezels in het milieu belanden. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig verweerd zijn, en doordat er vezels vrijkomen bij schuurbranden. Deze daken worden niet altijd vervangen, omdat de functie van het dak door de verwering niet is verminderd.

Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen en een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen. Om het risico op de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode tot 2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Naar verloop van tijd raakt elk asbestdak verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (direct) gevaar op voor de leefomgeving. Als een asbestdak nu al in een heel slechte toestand verkeert of verwaarloosd is, kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te laten verwijderen. Beschadigde daken mogen daarom ook niet tot 2024 blijven liggen.

Wees er op tijd bij

De komende jaren moet er ongeveer 130 miljoen m2 asbest worden verwijderd. Dat is ongeveer vier keer zoveel als wat er normaal wordt verwijderd. De kans op ondercapaciteit bij de gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven wordt de aankomende jaren alsmaar groter.

Meer informatie

De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid tussen 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 om gebruik te kunnen maken van de subsidie. De tijd dringt dus. Laat daarom eerst een asbestinventarisatie uitvoeren! Neem voor meer informatie contact op met
Kiwa Compliance via advies@kiwacompliance.nl.