Compliancecheck

#30

Veilig werken bij een chroom-6-verdenking
Lees meer
Veilig werken bij een chroom-6-verdenking - Compliance Check

Veilig werken bij een chroom-6-verdenking

Het gezondheidsrisico is afhankelijk van de werksituatie, de mate van blootstelling, duur van demblootstelling, het type chroom-6 verbinding en de opnameroute (mond, huid of longen). Zoals eerder gezegd: zolang je het chroom laat zitten en geen beschadigingen optreden zijn er geen risico’s. Risico’s ontstaan bij bewerkingen, zoals schuren, snijden, zagen, lassen et cetera.

Blootstellingsonderzoek
Of medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6 kan onderzocht worden met:
• Personal Air Sampling (PAS): hiermee kun je de concentratie in de ademzone van een medewerker tijdens werkzaamheden meten.
• Stationaire metingen: hierbij worden op de achtergrond continu metingen verricht.

Grenswaarden in arbocatalogus
Sinds 2006 rapporteert de richtlijn voor de arbocatalogus de grenswaarden voor gezondheidsschadelijke stoffen. Dit zijn zogenoemde ‘tijdgewogen gemiddelde grenswaarden (TGG)’ van gezondheidsschadelijke stoffen in de werkatmosfeer. In de richtlijn staan ook de grenswaarden van oplosbare en onoplosbare chroom-6 verbindingen beschreven. De grenswaarden voor chroom-6 zijn in verloop van tijd steeds strenger geworden.

Nieuwe grenswaarde
Vanaf 1 maart 2017 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wateronoplosbare en wateroplosbare chroom-6-verbindingen. Er geldt nog maar één grenswaarde van chroom-6 in werkatmosfeer: 1 μg/m3 – TGG 8u. Deze nieuwe grenswaarde is enigszins vergelijkbaar met de nieuwe, strengere norm voor asbest. De verwachting is dat de eis voor chroom-6-verbindingen alleen maar strenger wordt en dat chroom-6 in de toekomst nauwelijks nog toegepast mag worden.

Ook gevaarlijk onder de norm
Chroom-6 verbindingen zijn op zo’n manier schadelijk, dat ze bij elke blootstelling al enige kans op schadelijke gezondheidseffecten geven. Een concentratie onder de norm wil daarom niet zeggen dat er dan geen kans op gezondheidseffecten is: er is dan toch een kleine kans dat de blootgestelde medewerker ziek wordt. Bij concentraties onder de norm worden deze kleine risico’s echter door de overheid geaccepteerd.

Moeilijk meetbaar in vochtige lucht
Beschikbare gegevens geven aan dat chroom-6 na het vrijkomen in de buitenlucht onder gebruikelijke omstandigheden relatief stabiel is in de omgevingslucht en dus niet verandert. In werksituaties zal de omzetting van chroom-6 afhankelijk zijn van de omstandigheden zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht. In heel vochtige omstandigheden wordt chroom-6 al snel
omgezet naar chroom-3 en kan daardoor onjuiste meetwaarden opleveren.
Alleen bij uitzondering
De Europese Commissie heeft chroom-6 opgenomen in bijlage XIV van de Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen (REACH)- verordening. Dit betekent dat het vanaf 21 september 2017 is verboden chroomhoudende verf te gebruiken, tenzij men een ‘autorisatie tot gebruik’ heeft.

Beschermingsmiddelen verdachte oppervlakken
Bij werkzaamheden aan oppervlakken die verdacht chroomhoudend zijn, moeten mensen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, waaronder beschermende kleding, handschoenen en P3-adembescherming. Na gebruik moeten de beschermingsmiddelen verpakt worden en afgevoerd als chemisch afval.

Voor meer informatie over chroom-6 klik hier