Compliancecheck

#16

Verplichte controles drinkwater prioritaire instellingen
Lees meer
Verplichte Controles Drinkwater Prioritaire Instellingen - Compliance Check

Verplichte controles drinkwater prioritaire instellingen

Als een locatie onder een prioritaire instelling valt moet deze elk half jaar bemonsterd worden. Lees: zorginstellingen, ziekenhuizen, gebouwen met logiesfunctie, asielzoekerscentra, badinrichtingen, jachthavens en truckstops. Wanneer een locatie maximaal zeven maanden per jaar in bedrijf is, dan dient er één keer per jaar bemonsterd te worden. Bijvoorbeeld een camping of een seizoensgebonden jachthaven.

Het aantal monsters dat periodiek genomen moet worden is afhankelijk van het aantal tappunten dat aanwezig is. Dit monsternameaantal neemt toe met de grootte van de drinkwaterinstallatie. De monsters moeten geanalyseerd worden door een geaccrediteerd laboratorium.

Normoverschrijding

Mocht het drinkwater 1.000 KVE/liter (KVE=Kolonievormende eenheden) of meer aan legionellabacteriën bevatten, dan moet dit bij de Inspectie Leefomgeving en Transport gemeld worden. De gebruikers van het drinkwater moeten direct geïnformeerd worden. Om mogelijke risico’s voor de volksgezondheid te beperken moeten passende maatregelen worden ondernomen. Wanneer de Inspectie Leefomgeving en Transport het noodzakelijk acht zullen zij met u contact opnemen om te verifiëren welke maatregelen u genomen heeft om de legionellabron aan te pakken en uit te sluiten.

Meer informatie

Laat uw drinkwaterinstallatie tijdig onderzoeken en neem geen risico. De monsters moeten genomen en geanalyseerd worden door een geaccrediteerd laboratorium als Kiwa Compliance. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze expert Ruud Hennep via ruud.hennep@kiwacompliance.nl.